Політика конфіденційності

Набуває чинності 01.08.2023

Попередня версія документа
Содержание

Набуває чинності 01.08.2023

Попередня версія документа

A. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

 • ”Сервіс” — сукупність функціональних можливостей системи програмного забезпечення Planfix, що знаходиться під управлінням Оператора.

 • ”Оператор” — компанія Planfix, Inc., зареєстрована за адресою: 4445 Eastgate Mall, Suite 200, San Diego, CA, 92121, USA, що надає послуги Сервісу.

 • ”Клієнт” — це фізична чи юридична особа, яка уклала Договір на отримання безкоштовного, пробного або платного тарифного плану Сервісу.

 • ”Сайт” — будь-яка з автоматизованих інформаційних систем, доступних в мережі Інтернет за мережевою адресою (включно з піддоменами): https://planfix.ua/.

 • ”Домен аккаунта” — домен третього рівня на Сайті, що має вигляд https://ім'я_аккаунта.

 • “Мобільні додатки” — призначені для встановлення та використання на мобільному пристрої програми для ЕОМ, що дозволяють користуватися різними опціями Сервісу.

 • “Додатки” — інтегрований програмний комплекс, що включає Сайт, Мобільні програми та інші програми для ЕОМ та/або бази даних, на основі яких реалізується Сервіс.

 • “Продукти” — Програми та бази даних, що становлять клієнтську частину системи програмного забезпечення «Planfix» для спільної роботи з іншими користувачами, зареєстрованими в Сервісі, для управління організаціями, у вигляді сукупності даних та команд, що відтворюються на обладнанні Кінцевих користувачів.

 • “Акаунт” — це сукупність Домена облікового запису, доступного за його допомогою програмного забезпечення Програми та Інформаційних матеріалів.

 • “Інформаційні матеріали” — це будь-які інформаційні матеріали та дані, включаючи текстові, графічні, аудіовізуальні та інші матеріали, розміщені в Аккаунті. У цьому контексті "надіслати" (і будь-який аналогічний термін) включає відправлення, завантаження, передачу або інше надання даних Клієнта в Продукти або через них.

 • “Власник облікового запису” — статус користувача, який отримується під час реєстрації Акаунта. Власнику облікового запису доступний максимальний обсяг функціональних можливостей Сервісу, включаючи управління Акаунтом.

 • “Контролер“ — це особа, яка має юридичне право визначати цілі та завдання, для яких будуть оброблятися Персональні дані, та засоби, за допомогою яких відбуватиметься така обробка. Зазвичай роль контролера накладається на власника акаунта.

 • “Адміністратори” — це призначені Власником облікового запису облікового запису Кінцеві користувачі, які мають розширені права управління Акаунтом, для керування Продуктами від імені Власника облікового запису.

 • “Кінцевий користувач” — це особа, яку Власник облікового запису або Адміністратори запрошують та/або дозволяють використовувати Продукти за їх функціональним призначенням. Щоб уникнути сумнівів: особи, запрошені Власником акаунта або Адміністраторами та особи, які взаємодіють з Продуктами як їхні клієнти, також вважаються кінцевими користувачами.

 • “Користувач“ — Власник облікового запису, Кінцеві користувачі.

 • “Персональні дані“ — це інформація про Користувачів, яка може безпосередньо або опосередковано використовуватись для встановлення їх особи (ім'я, адреса, номер телефону, дата народження, адреса електронної пошти тощо). Дані, за допомогою яких не можна встановити особу Користувача, наприклад, анонімізовані дані, не вважаються Персональними даними.

 • “Дані користувача“ — це сукупність Персональних даних та Інформаційних матеріалів.

 • “Обробка персональних даних“ — це будь-яка операція або набір операцій, які можуть виконуватись з Персональними даними.

 • “Політика конфіденційності (Політика)” — текст цього документа з усіма додатками, змінами та доповненнями до нього, що описує політику збору та Обробки персональних даних Оператором, що розміщується за адресою в мережі Інтернет: https://planfix.ua/doc/privacy/.

 • “GDPR” означає загальний регламент Європейського Союзу із захисту Персональних даних.


1. ПРО ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
 

1.1. У Політиці описано принципи збору та використання Оператором Персональних даних та Інформаційних матеріалів, які Користувачі вносять або залишають у ході роботи у Сервісі. У ній також описуються варіанти використання Оператором Персональних даних Користувачів, які вони можуть вибрати, а також те, як Користувачі можуть отримувати доступ до цих даних та змінювати їх.
 
1.2. У Політиці також можуть бути розглянуті деякі типи контенту, інформації, а також засоби збору такого контенту та інформації та використання, які на даний момент можуть не використовуватись у Сервісі.

2. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПОТОЧТОЇ ПОЛІТИКИ
 

2.1. Ця Політика застосовується до даних користувача. Відповідно до GDPR та аналогічних законів, Оператор вважається обробником будь-яких Персональних даних у Користувальницьких даних Клієнта.

2.2. Оператор проводить обробку Персональних Даних, що знаходяться у Користувальницьких даних, відповідно до інструкцій відповідного Контролера або відповідно до вимог законодавства Клієнта.

2.3. Для будь-якого Аккаунта в Сервісі відповідним Клієнтом є той, якому Оператор дозволяє керувати обліковим записом Власника Аккаунта. Цей Клієнт є Контролером усієї інформації, наданої будь-яким Користувачем у цей Акаунт.

2.4. Сказане вище вірно, навіть коли ці Користувачі є співробітниками іншого Клієнта, оскільки кожен Клієнт є Контролером лише свого власного Аккаунта. Оператор може розкривати будь-які дані користувача, включаючи певні видалені дані користувача або дані, раніше отримані від деактивованих користувачів, відповідному Клієнту.

2.5. Оператор надає Клієнту певні інструменти для зміни, видалення або виконання інших дій з даними користувача. Користувачі та інші особи повинні звертатися до відповідного Клієнта з будь-якими запитами, що стосуються їх Персональних даних, які можуть з'явитися у даних користувача цього Клієнта.

2.6. Якщо Клієнт або Користувачі Сервісу здійснюють обробку Персональних даних фізичних осіб у Сервісі, їм необхідно самостійно отримувати дозвіл від кожної такої фізичної особи на обробку їх Персональних даних, а також забезпечувати безпечне зберігання та обробку цих даних.

2.7. Якщо Оператор отримає запит Користувача на керування правами даних користувача, він передасть запит Користувача відповідному Клієнту і співпрацюватиме з цим Клієнтом в обробці цього запиту.

2.8. Для запитів від Адміністраторів облікових записів Клієнтів, що стосуються їх Персональних даних, Оператор може безпосередньо обробляти запити.

2.9. Ця Політика також застосовується до обробки Оператором Персональних даних, які не є Користувальницькими даними, наприклад Персональні дані про:

 • Відвідувачів Сервісу;

 • Користувачів Продуктів;

 • Потенційні клієнти та їх персонал;

 • ​Людях, які підписуються на інформаційні розсилки Сервісу чи інші маркетингові матеріали.

 

3. ЯКІ ТИПИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗБИРАЄ ОПЕРАТОР І ЯК ВИКОРИСТОВУЄ


3.1. Оскільки Оператор надає Сервіс, який не залежить від вмісту та даних, Клієнти мають право надавати Оператору будь-які Персональні дані в даних користувача.

3.2. Форми контактних даних

3.2.1. При реєстрації Аккаунта використовується форма для збирання контактних даних (у тому числі ім'я та адреса електронної пошти), щоб Клієнт міг зареєструвати Акаунт, вимагати інформацію та підтримку, а також надсилати Оператору пропозиції щодо Сервісу.

3.2.2. Оператор отримує та зберігає всі відомості, які Користувачі вказують у Сервісі або надають Оператору іншим способом, у тому числі електронною поштою або у розмові з представниками служби підтримки Сервісу.

3.2.3. Якщо Користувач звернеться до Оператора за підтримкою, Оператор збереже інформацію про те, яка допомога була надана.

3.2.4. Оператор використовує відомості, надані Користувачем для зв'язку з питань зміни функціональності Продуктів, Сервісу та спеціальних пропозицій, які, на думку Оператора, можуть бути цікавими. Якщо користувач не бажає отримувати такі повідомлення, йому необхідно змінити налаштування, як зазначено в розділі "Оновлення вашої інформації". 

3.2.5. Оператор може надсилати Користувачеві один або кілька вітальних листів, у тому числі листи, необхідні для реєстрації Користувача в Сервісі. Також, Оператор може надсилати Користувачеві оновлення, службові оголошення, адміністративні повідомлення або іншу важливу інформацію про один або кілька Сайтів та/або Сервісу.

3.2.6. Оператор може надіслати за допомогою електронної пошти Користувачеві інформаційні бюлетені, повідомлення або іншу інформацію про продукти, послуги та спеціальні пропозиції, які, на думку Оператора, можуть представляти для них інтерес. Для цих типів повідомлень користувач може відмовитись від передплати. Для цього Користувачеві зазвичай надається посилання для скасування підписки прямо в листі.

3.2.7. Сервіс дозволяє Власнику облікового запису або Адміністраторам імпортувати в свій Акаунт контакти, завдання, угоди, записи довідників та інші дані, завантаживши відповідний файл або скопіювавши та вставивши їх з іншого джерела. Також можна завантажити інформацію в сервіс за допомогою API. Оператор використовує цю інформацію виключно із законною метою імпорту даних Клієнта відповідно до його вказівок. Якщо Клієнт імпортує або іншим чином вносить до Сервісу Персональні дані в контактах, завданнях, довідниках та інших доступних інструментах Сервісу, Оператор використовує їх тільки з метою, для яких Клієнт передав їх Оператору.

3.3. ​Файли cookie та інші подібні технології.

3.3.1. Як і більшість веб-сайтів, Оператор збирає певну інформацію автоматично, коли Користувач відвідує Сервіс, читає електронні листи, що надходять від Сервісу або спілкується зі службою підтримки Сервісу.

3.3.2. У Сервісі використовуються файли cookie та інші технології відстеження, щоб Користувачеві не доводилося щоразу виконувати вхід.

3.3.3. Оператор зазвичай збирає цю інформацію за допомогою різних технологій відстеження, включаючи файли cookie, маяки та аналогічні технології. Наприклад, Оператор збирає інформацію про пристрій Користувача та його програмне забезпечення, таке як його IP-адреса, тип браузера, постачальник інтернет-послуг, тип платформи, тип пристрою, операційна система, штамп дати та часу, унікальний ідентифікатор.

3.3.4. Оператор також збирає інформацію про те, як Користувач користується Сервісом. Наприклад, сайт, з якого Користувач прийшов, та сайт, на який він прямує, коли залишає Сайт; сторінки, які Користувач відвідує; посилання, які Користувач натискає; як часто Користувач отримує доступ до Сервісу; відкриває Користувач електронні листи від Сервісу; чи переходить Користувач за посиланнями, що містяться в таких листах, та які інші дії Користувач виконує у Сервісі, використовуючи його на різних пристроях.

3.3.5.  Оператор використовує файли cookie для кращого відображення Продуктів для того, щоб заощадити час Користувача, забезпечити кращу технічну підтримку та анонімно відстежувати використання Сервісу з метою його покращення.

Наприклад, файли cookie допомагають:

(a) відстежувати, чи зареєстрований Користувач у системі, щоб Сервіс міг відображати всі доступні йому функції;

(б) запам'ятовувати налаштування Користувача на сторінках, які він відвідує, щоб Сервіс міг відображати бажаний для Користувача контент у наступні візити;

(в) відображати персоналізацію контенту та довідкову інформацію в Сервісі, а також на інших Сайтах та Продуктах Оператора;

(г) збирати аналітику, вимірювати тенденції трафіку та використання Сервісу, краще розуміти демографію користувачів Сервісу;

(д) діагностувати та усувати технологічні проблеми Сервісу;

(e) планувати та вдосконалювати Сервіс.

3.3.6. Більшість браузерів дозволяють відключати або відхиляти певні файли cookie. Користувач може це зробити, встановивши налаштування у своєму браузері. Для цього Користувачеві необхідно використовувати функцію «Довідка» свого браузера, щоб отримати додаткову інформацію про відмову від файлів cookie.

3.3.7. Файли cookie пов'язані з номером клієнта Користувача, який, у свою чергу, прив'язаний до відомостей його Аккаунта. Користувач може контролювати використання файлів cookie на рівні свого браузера, але якщо він вирішить повністю відключити їх, він може втратити доступ до певних функцій Сервісу, у тому числі можливість використовувати Сервіс в принципі.

3.3.8. Щоб використовувати можливості, які вимагають використання файлів cookie, Користувач повинен прийняти використання файлів cookie для Сервісу і, таким чином, надати Сервісу свій дозвіл на зв'язок своїх даних, як описано вище.

3.4. Дані протоколів​

3.4.1. Як і на інших інтернет-ресурсах, збір даних у Сервісі здійснюється автоматично, а отримана інформація зберігається у спеціальних файлах журналів.

3.4.2. Оператор використовує інформацію, зібрану під час роботи з Сервісом, для персоналізації результатів пошуку, діагностування проблем на серверах Сервісу, а також адміністрування Сервісу. Оператор отримує з цих даних різноманітні демографічні відомості, які допомагають йому вдосконалювати Сервіс та робити перебування в ньому приємнішим для Користувачів.

3.5. Відстеження​

3.5.1. Оператор використовує засоби відстеження, як CI-коди (відстеження переходів), ISC (відстеження джерела). Оператор використовує програмне забезпечення для аналітики, щоб краще зрозуміти, як Мобільні програми та Програми працюють на телефонах Користувача. Воно може відслідковувати, як часто і як Користувач користується програмами Сервісу, збирати узагальнені дані по роботі з ними та відомості про їх продуктивність, а також про те, звідки Користувач їх скачав.

3.6. Мобільні додатки​

3.6.1. Мобільні програми Сервіс автоматично фіксують операційну систему пристрою, модель телефону, версію програми, ідентифікаційний номер пристрою та номер клієнта. Мобільні програми надсилають ці дані назад до своїх веб-служб. Ці результати не передаються третім особам і використовуються виключно для прийняття рішень про характеристики основних категорій користувачів для оптимізації Сервісу та послуг для Користувачів пристроїв відповідних типів.

3.6.2. Оператор не пов'язує інформацію, яка зберігається в його аналітичному програмному забезпеченні, з Персональними даними Користувача, що надсилаються через Мобільні програми.


4. РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


4.1. Оператор співпрацює з державою та представниками правоохоронних органів з метою дотримання законів та забезпечення їх виконання.

4.2. Оператор розкриває відомості про Користувача державі або представникам правоохоронних органів, якщо виключно на свій розсуд вважає це за необхідне або доречне для відповіді на претензії та судові розпорядження (включаючи, крім іншого, повістки про явку до суду), для захисту власності та прав Оператора або власності та прав третіх осіб, для забезпечення громадської чи особистої безпеки або для запобігання чи припинення діяльності, яка на думку Оператора є незаконною чи неетичною.

4.3. У загальному випадку, в міру дозволеному законодавством, Оператор вживатиме обґрунтованих дій, щоб повідомити Користувача у випадку, якщо Оператору потрібно буде надати Персональні дані третім особам у рамках судового процесу.

4.4. Оператор може мати угоди з іншими сторонами щодо надання Користувачеві додаткових послуг. Коли Користувач або його організація використовують такі послуги, Оператор може надсилати Персональні дані таким сторонам. У таких випадках Оператор використовуватиме комерційно розумні зусилля для обмеження наданої інформації, необхідної для надання таких послуг.

4.5. Власники та керівники​

4.5.1. Залежно від конфігурації та налаштувань, встановлених Власником Акаунта, інформація Користувача може бути доступна іншим співробітникам Акаунта, пов'язаних з обліковим записом Користувача. Наприклад, роботодавець або керівник може мати доступ до певної інформації про використання Користувачем Сервісу.

4.6. Взаємодія Користувачів у Сервісі​

4.6.1. Сервіс призначений для того, щоб Користувачі могли публікувати та обмінюватися контентом, співпрацювати та спілкуватися один з одним. Для Користувачів, між якими відбувається взаємодія в Сервісі, буде доступний той обсяг інформації, яким Користувачі вирішили поділитися.

4.6.2. Якщо Кінцевий користувач звертається до Сервісу, тому що його запросив інший Користувач Сервісу, пам'ятайте, що обробка Власних та Персональних даних також регулюється цією Політикою. Кінцевий користувач повинен ознайомитися з цією Політикою перед наданням будь-яких Персональних або Користувальницьких даних.

4.7. Додаткові користувачі Акаунту​

4.7.1. Коли Власник облікового запису або Адміністратори додають додаткових Кінцевих користувачів у свій Акаунт, Оператор надсилає їм запрошення приєднатися до Сервісу та просить їх надати йому додаткову контактну інформацію, у тому числі адресу електронної пошти.

4.7.2. Коли Власник облікового запису або Адміністратори запрошують нових Кінцевих користувачів у свій Акаунт, вони гарантують Оператору, що у них є діючі ділові або особисті стосунки з такими Кінцевими користувачами, достатні для того, щоб уникнути відповідальності за будь-яким законом, який застосовується до небажаної електронної пошти . У такій ситуації особа, яка надсилає таке запрошення, вважатиметься ініціатором надсилання будь-якого такого електронного листа (або іншого електронного повідомлення), а Оператор вважатиметься просто постачальником послуг, що полегшує відправлення такої електронної пошти (або іншого електронного повідомлення).

4.8. Зв'язки між Акаунтами

4.8.1. У Сервісі існує можливість спільної роботи між різними Акаунтами. При цьому в інший Акаунт передаються дані, раніше додані в Сервіс: ПІБ, використовувана мова, аватар (фотографія). При підключенні Користувача з іншого Акаунта до завдання у Вашому Акаунті, в його Акаунт буде передана інформація про це завдання - назву, опис, дати та інші дані із системних полів, прикріплені файли та пункти чек-листа. Також туди будуть передані такі дані всіх підключених до завдання Користувачів: ПІБ, мова, аватар (фотографія).


5. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


5.1. Закони деяких країн вимагають, щоб компанії, які здійснюють обробку персональних даних, повідомляли своїх користувачів про юридичні підстави, на які вони покладаються, щоб використовувати або розкривати їх персональні дані. У тій мірі, якою застосовуються ці закони, Оператор використовує такі правові підстави для обробки Персональних даних:

5.1.1. Для виконання Оператором договірних зобов'язань перед Користувачами Сервісу.​

Певна частина обробки Оператором Персональних даних полягає у виконанні договірних зобов'язань перед Користувачами, до яких належать Персональні дані, або для вжиття заходів щодо їхнього запиту в очікуванні укладання з ними договору.

5.1.2. Згода.​

У певних випадках, коли це потрібно згідно із законом, а також у деяких інших випадках, Оператор обробляє Персональні дані лише на підставі згоди. Як приклад можна навести деякі з дій Оператора з прямого маркетингу, що здійснюються на основі згоди на участь, наприклад, надсилання маркетингових електронних листів Користувачам, які їх запросили.

5.1.3. Законні інтереси.​

У більшості випадків Оператор обробляє Персональні дані на тій підставі, що вони служать законним інтересам у комерційній діяльності Сервісу, наприклад: підтримка Клієнтів, маркетинг, захист Клієнтів Сервісу, Користувачів, персоналу та власності, аналіз та покращення Сервісу та пропозицій послуг та вирішення юридичних питань. Оператор також може обробляти Персональні дані у тих самих законних інтересах своїх Клієнтів та ділових партнерів.

5.1.4. Дотримання правових норм.​

Оператору необхідно використовувати та розкривати Персональні дані певним чином для дотримання його юридичних зобов'язань.


6. ІНТЕГРАЦІЇ З СТОРІННИМИ СЕРВІСАМИ І СЛУЖБАМИ


6.1. Сервіс може містити посилання на сторонні веб-сайти своїх партнерів, рекламодавців та соціальних мереж, а також Користувач Сервісу може розміщувати посилання на сторонні веб-сайти. Якщо Користувач слід за посиланням на будь-який із цих веб-сайтів, необхідно звертати увагу на те, що такі веб-сайти мають свої власні політики конфіденційності і що Оператор не несе жодної відповідальності за їхню політику. Оператор настійно рекомендує Користувачеві ознайомитися з політикою конфіденційності та умовами використання таких сторонніх ресурсів, щоб зрозуміти, як вони збирають, використовують та обмінюються інформацією. Оператор не несе відповідальності за правила конфіденційності або контент на сторонні ресурси.

6.2. Google Analytics (далі, "Інструменти аналітики")

6.2.1. Оператор використовує Інструменти аналітики для збору відомостей про використання Додатків таких як: частота відвідування та використання Сервісу Користувачем, відвідані сторінки та Сайти, на яких були Користувачі до переходу на цей Сайт. Інструменти аналітики збирають лише IP-адреси, призначені користувачам у день відвідування цього Сайту, але не ім'я або інші ідентифікаційні відомості.

6.2.2. Інструменти аналітики розміщують постійний файл cookie у веб-браузері користувача для його ідентифікації як унікальний користувач при наступному відвідуванні цього Сайту. Цей файл cookie не може використовуватись ніким, окрім компаній власників сервісів аналітики. Оператор використовує відомості, отримані через Інструменти аналітики, лише для вдосконалення своїх Програм.

6.2.3. Можливості Інструментів аналітики щодо використання та передачі третім особам відомостей, зібраних засобом цих сервісів про відвідування користувачів конкретного сайту, обмежуються політикою конфіденційності відповідного сервісу. Користувачі можуть заборонити Інструментам аналітики пізнавати їх при повторних відвідуваннях даного сайту, вимкнувши відповідний файл cookie у своєму браузері.

6.3. Google Contacts

6.3.1. Якщо ввімкнути інтеграцію вибраного списку контактів у Сервісі з Google Contacts, Сервіс створює нову групу контактів у Google Contacts з контактами з підключеного списку. З Сервісу в Google Contacts передається наступна інформація: ПІБ, посада, назва компанії, адреси електронної пошти, телефони, день народження, нотатки до контакту, адреса, сторінки (імена) у месенджерах/соцмережах.

6.3.2. При включеній інтеграції Сервіс отримує доступ лише до контактів, які знаходяться у створеній Сервісом групі контактів у Google Contacts. Сервіс здійснює операції додавання/зміни/видалення контактів тільки в рамках створеної Сервісом групи контактів.

6.3.3. При видаленні контакту(ів) у Сервісі користувачем із правами Адміністратора, Сервіс видаляє відповідний контакт(и) у Google Contacts.

6.3.4. Якщо ви не вмикаєте інтеграцію з Google Contacts, інформація про контакти перестає оновлюватися, але контакти не видаляються з облікового запису Google. У разі потреби Користувач повинен самостійно видалити контакти з сервісу Google Contacts.


7. БЕЗПЕКА​


7.1. Оператор використовує засоби захисту від втрати, неприпустимого використання або зміни даних, які під його контролем.

7.2. Оператор дотримується загальноприйнятих стандартів захисту Персональних даних під час їх передачі та після отримання, крім цього Оператор надає можливості всередині Сервісу захисту інформації та безпеки, у тому числі:

 • Використовує шифрування RSA в каналі передачі даних від пристроїв користувачів до сервісу і назад.

 • Надає можливість двоетапної автентифікації для доступу до облікового запису.

 • Надає можливість обмеження доступу до облікового запису IP.

 • Надає можливість обмеження доступу до облікового запису за часом.

7.3. Якщо сторонні сервіси, з якими Сервіс має інтеграцію, збирають у Користувача непублічну особисту інформацію, Оператор робить розумні кроки для захисту такої інформації при передачі. Однак, немає абсолютно безпечних способів передачі даних в електронній формі через Інтернет та їх зберігання. У зв'язку з цим Оператор не може гарантувати їх стовідсотковий захист.

7.4. Якщо Користувач використовує інше програмне забезпечення, інтегроване в Сервіс (наприклад, Google Диск, Box і Dropbox), його інформація буде оброблятися сторонніми компаніями, і Оператор не може гарантувати Користувачеві, що така інформація буде оброблятися безпечним чином.

7.5.  Оператор може зберігати інформацію Користувача, доки активний його Акаунт або поки відомості Користувача необхідні Оператору для надання відповідних послуг, дотримання законних зобов'язань Оператора, а також вирішення спорів та виконання угод.


8. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ


8.1. Оператор може отримувати інформацію про Користувача з інших джерел, у тому числі із загальнодоступних баз даних та від третіх осіб, у яких Оператор може набувати інформацію, та використовувати її в поєднанні з відомостями про Користувача, які вже є у нього. Це дозволяє Оператору оновлювати, розширювати та аналізувати свої дані, знаходити нових клієнтів та надавати Користувачеві Сервіс з урахуванням його інтересів.

8.2. Якщо Користувач надає Оператору Персональні дані про інших осіб (або інші особи надають Оператору відомості про Користувача), Оператор використовує цю інформацію виключно з метою, з якою вона була йому надана.

9. СИГНАЛИ «НЕ ВІДСТЕЖУВАТИ»


9.1. Користувач має можливість вказати у параметрах браузера автоматичне відправлення сигналу "Не відстежувати" на веб-сайти та служби, які він використовує.

9.2. У галузі поки що не вироблено загальних принципів обробки таких сигналів. Як і багато інших веб-сайтів та веб-служб, зараз Сервіс не реагує на сигнали "Не відстежувати", які отримує від браузера Користувача.


10. ПРОЦЕДУРА ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ АККАУНТУ З СЕРВІСУ


10.1. Якщо протягом місяця в Акаунті не буде спостерігатися жодної активності у вигляді додавання нових завдань або дій, Сервіс автоматично заморозить Акаунт. За тиждень до заморозки Власник Аккаунта отримає попередження та пропозицію виявити будь-яку активність в Акаунті, якщо він планує його використати надалі.

10.2. Заморожений акаунт можна розморозити протягом місяця з дня заморозки. Така можливість є лише у Власника Аккаунта. Якщо протягом місяця після заморожування Аккаунт не розморозили, Сервіс автоматично видалить його разом із усіма даними.

10.3. Протягом 180 днів Сервіс зберігає копію Аккаунта. Після 180 днів вся інформація про Аккаунт автоматично видаляється безповоротно.

10.4. Користувач може видалити надані ним персональні дані, залишені в Сервісі, надіславши запит Оператору по одному із зручних йому каналів зв'язку.

10.5. За даним запитом протягом 30 днів Оператор зобов'язується видалити всі персональні дані, надані Користувачем.

10.6. Видалення персональних даних Користувача може спричинити неможливість використання частини або всіх Сервісів Оператора.


11. ОНОВЛЕННЯ ВАШИХ ВІДОМОСТЕЙ


11.1. Користувач у будь-який час може змінити або оновити дані свого облікового запису або відмовитися від отримання повідомлень від Сервісу. Для цього Користувачеві необхідно авторизуватися у своєму Акаунті та перейти до розділу «Картка співробітника > Передплати та повідомлення».

11.2. В тій мірі, в якій Персональні дані Користувача обґрунтовано необхідні для надання йому послуг Сервісу та забезпечення його роботи для інших Клієнтів, збирання, використання та розкриття таких даних є обов'язковим та Користувач не може відмовитись від них або видалити свої відомості, не припинивши використання Сервісу.

11.3. Оператор буде використовувати комерційно розумні зусилля для своєчасного внесення до цих даних будь-яких змін, які запитує Користувач.


12. ДОСТУП


12.1. На вимогу Користувача Оператор надає інформацію про те, чи зберігає він чи обробляє від імені третьої особи Персональні дані Користувача. Щоб отримати доступ до таких даних, виправити або вимагати видалити їх, Користувач може зв'язатися з Оператором по одному із зручних Користувачеві каналів комунікації.

12.2. Оператор зобов'язується відповісти на запит про доступ або змінити або анулювати дані про Користувача протягом 30 днів.


13. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ЗА КОРДОН


13.1. Якщо Користувач використовує Сервіс, перебуваючи в країні, яка відрізняється від тієї, де розміщуються сервери Сервісу, то в рамках листування з представниками Сервісу дані можуть передаватися через національні кордони. 

13.2. Користувач підтверджує та погоджується, що з метою максимально ефективної та оперативної обробки запитів та звернень Клієнтів, операції з підтримки Клієнтів здійснюються у всьому світі. 

13.3. При зверненні Користувача до представника Сервісу зі своєї країни проживання, його звернення може прийматись представником в іншій країні (у тому числі, наприклад, що не входить до Європейської економічної зони) і інформація, що надається Користувачем, буде передаватися до цієї країни.

13.4. У будь-яких обставинах інформація Користувача буде оброблятися відповідно до цієї Політики.

13.5. Використовуючи Сервіс, звертаючись з представниками служби підтримки клієнтів Сервісу або обмінюючись з даними в електронній формі іншим чином, Користувач погоджується на таку передачу.

14. ІНФОРМАЦІЯ, ЩОДО ДІТЕЙ


14.1. Закон про захист та захист дітей в Інтернеті (COPPA) регулює онлайн-збір інформації від осіб віком до 13 років. Політика Сервісу забороняє свідомо збирати або підтримувати Персональні дані, що стосуються будь-якої особи віком до 13 років.

14.2. Якщо Користувачеві не виповнилося 13 років, і він впевнений, що вже надав Персональні дані через Сервіс, йому необхідно негайно зв'язатися з Оператором через своїх батьків або опікунів, по одному із зручних каналів комунікації, щоб Оператор міг видалити таку інформацію із Сервісу.

15. ЗМІНИ ПРАКТИК


15.1. Оператор зберігає за собою право будь-коли змінювати цю Політику.

15.2. Якщо Оператор вирішить змінити цю Політику, він опублікує зміни в Політиці та будь-яких інших місцях, які вважатиме за необхідне, щоб Користувачі завжди знали, які відомості збирає Оператор, як він їх використовує та за яких обставин, якщо такі є, він їх розкриває.

15.3. Якщо Оператор внесе істотні зміни до цієї Політики, він повідомить про це через електронну пошту та/або за допомогою системи внутрішніх оповіщень Акаунтів принаймні за тридцять (30) днів до набуття чинності.

15.4. Якщо Користувач приймає нові зміни в Політиці, йому не потрібно щось робити. 

15.5. Якщо Користувач не приймає зміни, йому необхідно припинити користуватися Сервісом. 

15.6. Якщо Користувач продовжує використовувати Сервіс після набуття чинності новими правилами Політики, це означає, що він згоден з ними та прийняв їх зміни.


16. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ


16.1. У разі виникнення питань щодо конфіденційності або принципів обробки Персональних даних, на які Користувач не знайшов відповіді, він може звернутися у будь-який час із запитом до служби підтримки клієнтів Сервісу по одному із зручних каналів комунікації.