Умови використання

Набуває чинності 12.03.2024

Попередня версія документа
Содержание

Набуває чинності 12.03.2024

Попередня версія документа

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 
 
"Постачальник" — компанія Planfix, Inc., зареєстрована за адресою: 4445 Eastgate Mall, Suite 200, San Diego, CA, 92121, USA, яка є власником Платформи і володіє ексклюзивним правом на надання послуг Платформи.

"Платформа" — програмна система «ПланФікс», розроблена та підтримувана компанією Planfix, Inc. Дана система надає набір інструментів та функцій спільної роботи для взаємодії користувача та підприємства. Платформа надійно розташована в центрах обробки даних Постачальника, а управління, експлуатація та доступ до неї здійснюється через серверну інфраструктуру Постачальника. Клієнти можуть отримати доступ до Платформи через Додатки.
 
"Послуга" — конкретна дія, що вживається Продавцем для надання Клієнту разового доступу до Платформи. Такий доступ надається на умовах обраного Клієнтом Тарифного плану, який визначає тривалість та обсяг використання Платформи.
 
"Продавець" — особа, зазначена у виставленому рахунку або інвойсі платіжного сервісу в якості отримувача платежу за надану Послугу. У випадку надання Послуги на безоплатній основі з обмеженими ресурсами та функціоналом (на демонстраційні, ознайомчі та безплатні версії Продуктів) Продавцем є Постачальник.
 
"Клієнт" — особа, здатна здійснити прийняття (акцепт) даної Угоди (відповідно до порядку укладання Договору) або, яка здійснила акцепт Угоди (відповідно до виконання укладеного Договору).
 
"Угода" — текст цього документа з усіма додатками, змінами та доповненнями до нього, який описує загальні умови використання Платформи і розміщений за адресою в мережі Інтернет: https://planfix.ua/doc/terms-of-service/.
 
"Договір" — договір на надання Послуги використання Продуктів, укладений між Продавцем і Клієнтом на основі цієї Угоди, включаючи Обов'язкові документи.
 
"Сайт" — будь-яка з автоматизованих інформаційних систем, доступних у мережі Інтернет за мережевою адресою (включаючи піддомени): https://planfix.ua/, https://planfix.com/.
 
"Мобільні додатки" — програми, призначені для встановлення та використання на мобільному пристрої програми для ЕОМ, що дозволяють користуватися різними опціями Платформи.
 
"Додатки" — інтегрований програмний комплекс, що включає Сайт, Мобільні додатки та інші програми для ЕОМ та/або бази даних, на основі яких реалізується Платформа.
 
"Продукти" — додатки для ЕОМ та бази даних, що становлять клієнтську частину системи програмного забезпечення «Planfix» для ведення спільної роботи з іншими користувачами, зареєстрованими на Платформі, для керування організаціями у вигляді сукупності даних та команд, що відтворюються на обладнанні Кінцевих користувачів.
 
"Домен аккаунта"— домен третього рівня на Сайті, що має вигляд https://ім'я_акаунта.Сайт, де Ім'я_Акаунта — ім'я, що надається (вибирається) під час реєстрації Акаунта.
 
"Iнформаційні матеріали"  — це будь-які інформаційні матеріали та дані, включаючи текстові, графічні, аудіовізуальні та інші матеріали, розміщені в Акаунті. У цьому контексті «надіслати» (і будь-який аналогічний термін) включає відправлення, завантаження, передачу або інше надання даних Клієнта в Продукти або через них.
 
"Контент" — будь-які інформаційні матеріали, включаючи текстові, графічні, аудіовізуальні та інші матеріали, до яких можна отримати доступ за допомогою Додатків, за винятком Інформаційних матеріалів.
 
"Аккаунт" — сукупність Домена Акаунта, доступного за його допомогою програмного забезпечення Додатка та Інформаційних матеріалів, що відноситься до певного Клієнта.
 
"Власник Акаунта" — статус користувача, який отримується при реєстрації Акаунта. Власнику акаунта доступний максимальний обсяг функціональних можливостей Платформи, включаючи керування Акаунтом.
 
"Кінцевий користувач" — означає особу, яку Власник Акаунта або Адміністратори запрошують та/або дозволяють їй використовувати Продукти за їх функціональним призначенням. Щоб уникнути сумнівів: особи, запрошені Власником Акаунта або Адміністраторами та особи, які взаємодіють з Продуктами як їхні клієнти, також вважаються Кінцевими користувачами.
 
"Адміністратори" — це призначені Власником акаунта Кінцеві користувачі, які мають розширені права керування Акаунтом, для керування Продуктами від імені Клієнта.
 
"Користувачі" — Власник Акаунта, Кінцеві користувачі.
 
"Замовлення" — означає відповідний затверджений Постачальником процес, що описує Продукти, які Клієнт замовляє у Продавця.
 
"Строк" — дозволений період використання певних Продуктів.
 
"Особистий кабінет" — персональний розділ Сайту, до якого Власник Акаунта отримує доступ після реєстрації та/або авторизації.
 
"Політика конфіденційності" — документ, розміщений та/або доступний в мережі Інтернет за адресою https://planfix.ua/doc/privacy/, та містить правила надання та використання персональної інформації Клієнта та Кінцевих користувачів, включаючи персональні дані.
 
"Тарифні плани" — інформаційні дані, розміщені та/або доступні в мережі Інтернет за адресою https://planfix.ua/prices/, що застосовуюються Продавцем для розрахунку розміру оплати за Послугу на дату оформлення Замовлення та включають інформацію про найменування та склад Продуктів, що надаються; строк використання Продуктів; кількість Кінцевих користувачів, яким одночасно дозволяється використання Продуктів за функціональним призначенням; обсяг та строки гарантійних зобов'язань, та інші умови використання Продуктів.
 
Тарифні плани, розміщені за адресою  https://planfix.ua/prices/  діють лише для Клієнтів, зареєстрованих в Україні за умови розміщення у центрах обробки даних у Європі. Для Клієнтів, чия реєстрація не потрапляє до переліку або дані яких розміщені у Північній Америці чи Азії, застосовуються тарифи, розташовані за адресою https://planfix.com/prices/.
 
"Технічна документація" — набір довідкових статей, розміщений та/або доступний на Сайті, де описується логіка роботи Продуктів, а також технічні вимоги, умови та інструкції з використання Продуктів.
 
"Обов'язкові документи"— Політика конфіденційності, Тарифні плани, Технічна документація.
 
"Сторона, яка розкриває" — сторона, яка передає Конфіденційну інформацію.
 
"Сторона, яка одержує" — сторона, яка одержує Конфіденційну інформацію.
 
"Сторони" — “Сторона, яка розкриває” i “Сторона, яка одержує” або "Клієнт" i "Продавець".
 
"Конфіденційна інформація" — будь-яка інформація або матеріал, цілеспрямовано або випадково отриманий Стороною, яка одержує, від Сторони, яка розкриває в письмовому або електронному вигляді в процесі використання Платформи. До конфіденційної інформації, зокрема, належить:

 • Будь-яка технічна інформація, у тому числі про всі випущені та не випущені Сторонами продукти (вихідний код, проєктна документація, технічні вимоги, цілі, технічні рішення, алгоритми, інтерфейси тощо);

 • Будь-яка інформація про маркетинг та просування Продуктів, про політику Сторін на ринку, про плани Сторін;

 • Інформація про Сторони (обороти, обсяги продажу, стан складу, укладені та не заключені контракти, клієнти Сторін та ін.);

 • Інформація, що міститься у листуванні співробітників компаній Сторін під час дії цього Договору, незалежно від каналів комунікації, що використовуються співробітниками;

 • Інформація, що міститься в листуванні співробітників компаній Сторін та їх клієнтів, що здійснюється за допомогою Платформи.

 
"Простий електронний підпис" — електронний підпис, який за допомогою використання логіну та паролю Користувача або вказаної при використанні Сервісу адреси електронної пошти Користувача (ключ електронного підпису) підтверджує факт формування електронного підпису безпосередньо Користувачем.
 
A.1. У цій Угоді можуть бути використані інші терміни та визначення, не зазначені в цьому розділі. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна чи визначення у тексті Угоди слід керуватися його тлумаченням, визначеним: у першу чергу – застосовним законодавством, у другу чергу – звичаями ділового обороту та далі – науковою доктриною.
 
A.2. Будь-яке посилання в цій Угоді на пункт (розділ Угоди) та/або його умови означає відповідне посилання на дану Угоду (його розділ) та/або його умови.
 
 
 
B. АКЦЕПТ УГОДИ І УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
 
B.1. У випадку, якщо Платформа на безоплатній основі надається автоматично при реєстрації Клієнта на Сайті, акцептом цієї Угоди щодо такої Послуги вважається Дата реєстрації Клієнта на Сайті (далі Дата набуття чинності).
 
B.2. Для Клієнтів, які використовують Послугу на безоплатній основі, при появі нової версії Угоди вона акцептується автоматично за допомогою Простого електронного підпису при наступному вході Клієнта на Платформі.
 
B.3. Для укладення Договору щодо платних Послуг, Клієнтом розміщується Замовлення шляхом направлення інформації про вибрані Продукти, Послуги, строки їх дії, а також іншої необхідної для укладання Договору інформації з використанням відповідних функціональних можливостей Особистого Кабінету (вибору відповідного тарифного плану).
 
B.4. Залежно від обраного Клієнтом способу оплати на підставі розміщеного Замовлення Клієнту виставляється рахунок для оплати Послуг або Замовлення відправляється на оплату через платіжний сервіс.
 
B.5. Сплата Клієнтом винагороди за надану Послугу у Замовленні:
 

B.5.1. Підтверджує ознайомлення та повну згоду Клієнта з умовами цієї Угоди, включаючи зазначені у ній Обов'язкові документи;
 
B.5.2. Визнається акцептом Клієнта пропозиції Продавця укласти Договір на умовах цієї Угоди та розміщеного Замовлення;
 
B.5.3. Створює Договір між Продавцем та Клієнтом на умовах цієї Угоди, включаючи Обов'язкові документи, та оплачене Замовлення.

 
B.6. Договір вважається укладеним із моменту отримання Продавцем акцепту Угоди.
 
B.7. На підставі цієї Угоди з Клієнтом може бути укладена необмежена кількість Договорів.
 
B.8. Угода може бути відкликана Продавцем у будь-який час.
 
 
 
1. ОПИС ПРЕДМЕТА ДОГОВОРУ
 
1.1. Продавець надає Клієнту послугу одноразового надання доступу до Платформи за обраним Клієнтом Тарифним планом, який дає можливість Клієнту використовувати Платформу період часу, визначений Тарифним планом.
 
1.2. Послуга надається одноразово та вважається наданою в момент надання доступу до Акаунта на обумовлений у рамках обраного Тарифного плану Строк.
 
1.3. Обов'язковою умовою укладання та виконання цієї Угоди є беззастережне прийняття та дотримання Клієнтом вимог та положень, визначених Обов'язковими документами.
 
1.4. Ця Угода укладається між Клієнтом та Продавцем.
 
1.5. Якщо Клієнт підписує Угоду від імені свого роботодавця або іншої юридичної особи, Клієнт заявляє та гарантує, що:
 

 • Клієнт має всі юридичні повноваження пов'язувати свого роботодавця або таку юридичну особу з умовами цієї Угоди;

 • Клієнт прочитав та зрозумів умови цієї Угоди;

 • Клієнт погоджується з усіма умовами цієї Угоди від імені сторони, яку він представляє.

 
1.6. Клієнтом підтверджується та гарантується, що використання Продуктів буде здійснюватися виключно з метою, дозволеною цією Угодою з дотриманням його положень, а також вимог застосованого права та загальноприйнятої практики.
 
1.7. Якщо Клієнт не має законних повноважень накладати зобов'язання на свого роботодавця або відповідну організацію, будь ласка, не натискайте «Я згоден» (або аналогічну кнопку або прапорець) в процесі реєстрації в Сервісі та/або оформлення Замовлення.
 
1.8. Продавець підтверджує та гарантує, що Постачальник надав усі технічні можливості необхідні дозволи для належного виконання зобов'язань за цією Угодою.
 
 
 
2. РЕЄСТРАЦІЯ НОВОГО АКАУНТА
 
2.1. Для реєстрації Клієнт зобов'язується надати правдиву та повну інформацію про себе з питань, що зазначені у формі реєстрації та/або авторизації у Додатку, а також при оформленні з використанням його програмних засобів Замовлення на надання Послуги та підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
 
2.2. Якщо Клієнт надає неправильну інформацію або у Постачальника є підстави вважати, що надана Клієнтом інформація є неповною або неправдивою, Постачальник має право на свій розсуд заблокувати або видалити Особистий кабінет Клієнта, а також відмовити у використанні Платформи повністю або у визначеній його частині.
 
2.3. Постачальник залишає за собою право у будь-який момент вимагати від Клієнта підтвердження даних, зазначених при реєстрації, та запитати у зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема документи, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Постачальника, може бути прирівняне до надання неправдивої інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 2.2. Угоди.
 
2.4. Якщо дані Клієнта, зазначені у наданих документах, не відповідають даним, вказаним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Клієнта, Постачальник має право вжити заходів, зазначених у п. 2.2. Угоди.
 
2.5. Домен Акаунта надається в тому випадку, якщо на момент надання таке доменне ім'я є вільним, а також не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми при реєстрації такого імені.
 
2.6. Домен Акаунта належить Постачальнику.
 
2.7. Права на використання Домена акаунта надаються Клієнту на обмежений термін, який визначається відповідно до оформленого Замовлення та обраного Тарифного плану.
 
2.8. Клієнт не має права надавати в оренду, продавати або будь-яким іншим способом надавати Домен Акаунта у постійне чи тимчасове, платне чи безплатне володіння та/або користування третім особам.
 
 
 
3. АКАУНТ І ЙОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
 
3.1. Клієнт на свій розсуд надає доступ до Акаунта іншим Кінцевим користувачам у межах Тарифного плану.
 
3.2. Клієнт має можливість вказати певних Кінцевих користувачів як Адміністраторів, які матимуть розширені права та засоби контролю за використанням Продуктів та облікових записів інших Кінцевих користувачів. Це може включати оформлення Замовлень на підписку Сервісу, створення, відключення, відстеження або зміну облікових записів Кінцевих користувачів та встановлення дозволів на використання записів Кінцевих користувачів, а також керування доступом до даних для Кінцевих користувачів.
 
3.3. Клієнт самостійно несе відповідальність за дії, вчинені призначеними ним Адміністраторами.
 
3.4. Платформа дозволяє Адміністраторам з відповідними правами, запрошувати інших користувачів приєднатися до Акаунта. Клієнт несе відповідальність за розуміння налаштувань та елементів керування доступом до Акаунта, а також за контроль того, кому він дозволяє приєднатися до свого Акаунта як Кінцевому користувачу.
 
3.5. Запрошуючи нових Кінцевих користувачів у свій Акаунт, Клієнту необхідно мати явну згоду користувача на прийняття такого запрошення. Клієнт не може запрошувати нових користувачів, якщо вони не є співробітниками його компанії або Клієнт не отримав попереднього дозволу на відправку такого запрошення.
 
3.6. Платформа не призначена і не повинна використовуватися особами віком до 16 років. Клієнт сам відповідає за забезпечення того, щоб усім Кінцевим користувачам було не менше 16 років.
 
3.7. Клієнт несе відповідальність за дії всіх своїх Кінцевих користувачів, включаючи те, як вони використовують його Інформаційні матеріали.
 
3.8. Клієнт погоджується з тим, що обов'язки Продавця чи Постачальника не поширюються на внутрішнє керування та/або адміністрування Акаунта.
 
3.9. Клієнт повинен забезпечити зберігання всіма Кінцевими користувачами ідентифікаторів користувачів та паролів для доступу до Продуктів у суворій конфіденційності. Ідентифікатори користувача надаються окремим особам та не можуть бути передані іншим особам.
 
3.10. Клієнт несе відповідальність за всі дії, вчинені з використанням облікових записів та паролів Кінцевих користувачів, та погоджується негайно повідомляти Постачальника про будь-яке несанкціоноване використання, про яке йому стане відомо.
 
3.11. Постачальник та Продавець не відповідають за можливу втрату чи пошкодження Інформаційних матеріалів, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Кінцевими користувачами правил використання Акаунта.
 
3.12. Постачальник вправі встановлювати ліміти та вводити інші технічні обмеження використання Платформи, які час від часу будуть доводитися до відома Клієнта у формі та у спосіб на вибір Постачальника.
 
3.13. У разі порушення Клієнтом умов Угоди, які регулюють порядок використання Продуктів та/або порушення чинного законодавства, Постачальник має право обмежити, призупинити або припинити доступ до Акаунта. При цьому Клієнта буде попереджено про застосування таких обмежень та блокування, із зазначенням причини такого обмеження або блокування та, якщо це можливо, умов їх скасування.
 
3.14. Після закінчення 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з моменту закінчення дії Угоди або блокування доступу до Акаунта Постачальник має право знищити Акаунт, включаючи Інформаційні матеріали, що в ньому зберігаються, та надати Домен акаунта, який використовував Клієнт, іншій особі.
 
 
 
4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
 
4.1. Продавець надає Клієнту Послугу у вигляді включення доступу до Сервісу відповідно до обраного Клієнтом Тарифного плану, який дає можливість використовувати Сервіс протягом певного періоду часу.
 

4.1.1. Кожна Послуга надається одноразово та вважається наданою в момент надання доступу до Акаунта на обумовлений у рамках обраного Тарифного плану строк у межах та засобами, зазначеними у цій Угоді.
 
4.1.2. Клієнт визнає, що ця Угода є угодою про надання Послуг, і Продавець не буде доставляти Клієнту копії Додаткiв у рамках надання Послуг.
 
4.1.3. Послуги, спеціально та явно не надані Продавцем за цією Угодою, вважаються не наданими.
 
4.1.4. Можливість використання доступу до Платформи, надана Клієнту за Угодою, не підлягає відступленню або передачі третій особі, за винятком випадків, описаних у розділі 17.

 
4.2. Щодо платних послуг перелік Продуктів, Строк дії, вартість, а також інші необхідні умови визначаються на підставі відомостей, наданих Клієнтом при оформленні Замовлення та підтверджуються фактично сплаченим тарифом.
 
4.3. Якщо інше не передбачено виставленим рахунком, доступ до Сервісу надається Продавцем за умови 100% оплати Послуги, передбаченою відповідним Замовленням до цієї Угоди.
 
4.4. Щодо Послуг, що надаються на безоплатній основі, перелік Продуктів, на які надається Послуга, термін дії та інші необхідні умови визначаються при оформленні Замовлення.
 
4.5. При оформленні рахунку на оплату на Замовлення, найменування продуктів, вартість Послуги, Строк дії та інші необхідні умови надання Послуги можуть міститись в такому рахунку.
 
4.6. Протягом терміну дії Тарифного плану Клієнт може змінити Тарифний план на інший. У цьому випадку Клієнту надається нова Послуга з зарахуванням в оплату раніше сплаченої винагороди, яка припадає на незакінчений строк Тарифного плану, що замінюється.
 
4.7. Заміна Тарифного плану відповідно до п. 4.6. цієї Угоди на новий Тарифний план з меншою вартістю (зниженим тарифним планом) можлива лише у випадку, якщо вартість Тарифного плану, що припадає на незакінчений строк Тарифного плану, що замінюється, менша або дорівнює сумі за новий Тарифний план.
 
4.8. Платформа дозволяє обрати безоплатний демонстраційний режим роботи.

4.8.1. Тільки нові Клієнти мають право обрати безоплатний демонстраційний режим роботи.
 
4.8.2. Безоплатний демонстраційний режим починається, коли Клієнт створює Акаунт і закінчується через чотирнадцять (14) днів з дати початку безоплатного демонстраційного режиму або дати, погодженої Постачальником на свій розсуд.
 
4.8.3. Будь-якої миті під час дії безоплатного демонстраційного режиму Клієнт може перевести свій Акаунт у платний, оформивши Замовлення. При цьому невикористаний термін демонстраційного режиму не підсумовується з терміном оформленого Тарифного плану.
 
4.8.4. Після закінчення терміну безоплатного демонстраційного режиму Клієнту необхідно визначитися з подальшим використанням Платформи шляхом вибору одного з Тарифних планів або перейти на безплатний тариф.

 
4.9. Заміна Тарифного плану на знижений Тарифний план, у тому числі перехід з безоплатного демонстраційного режиму на безплатний тариф, може призвести до необхідності відмови від частини використовуваних раніше ресурсів, доступних у рамках використання Продуктів. Ця відмова робиться Клієнтом шляхом вибору конкретних ресурсів у спеціально призначеному для цієї мети інтерфейсі Особистого кабінету. До здійснення цього вибору заміна параметрів Тарифного плану не відбувається.
 
4.10. Клієнт зобов'язаний самостійно стежити за закінченням строку дії Тарифного плану. Повідомлення про закінчення строку дії Тарифного плану надсилається в автоматичному режимі за 7 (сім) календарних днів шляхом відправки електронного повідомлення на вказану Клієнтом адресу електронної пошти або/та нотифікації всередині Продуктів.
 
4.11. Усі рахунки, акти, електронні форми та інші документи, які відображають зміст цієї Угоди, оплачені, прийняті або направлені Клієнтом або Продавцем протягом терміну дії цієї Угоди, при відсутності між ними укладеного шляхом підписання єдиного документу, вважаються складеними та підлягають виконанню відповідно до умов цієї Угоди.
 
4.12. При підвищених вимогах до функціональних, апаратних та інших ресурсів, доступ до яких надається в рамках використання Платформи згідно з Тарифним планом, Постачальник залишає за собою право запропонувати Клієнту перехід на інший Тарифний план і до цього моменту обмежити ресурси, що використовуються Клієнтом.
 
4.13. При використанні API Платформи Клієнт зобов'язується:
 

4.13.1. Утримуватися від здійснення будь-яких дій, які можуть призвести до простою Платформи (наприклад, DDos);
 
4.13.2. Не використовувати API Платформи для цілей, що суперечать цій Угоді;
 
4.13.3. Не використовувати будь-які технічні та програмні засоби для приховування адрес серверів (анонімайзер, проксі, tor та інші);
 
4.13.4. Своєчасно інформувати службу підтримки Платформи про всі обставини, які можуть прямо чи опосередковано вплинути на якість роботи Платформи;
 
4.13.5. У разі здійснення масового періодичного оновлення даних завдань /контактів/ і т.п. за допомогою XML API – здійснювати подібні запити лише з параметром 1;
 
4.13.6. Негайно повідомляти службу підтримки Платформи про всі виявлені вразливості в протоколі API Платформи. Не публікувати інформацію про виявлення вразливостей у протоколі передачі інформації у відкритих джерелах до їх усунення. Зі свого боку, Постачальник зобов'язується усувати такі вразливості в найкоротший термін.

 
 
 
5. УМОВИ НАДАННЯ ПРОДУКТІВ
 
5.1. Відтворення Продуктів.
 

5.1.1. Дозволяється запис Продуктів в пам’ять ЕОМ Кінцевого користувача виключно з метою реалізації прав за п. 5.2. цієї Угоди.

 
5.2. Використання Продуктів.
 

5.2.1. Клієнт отримує доступ до можливості використовувати Продукти за функціональним призначенням, обмежене правом на запуск та застосування Продуктів на ЕОМ Кінцевого користувача відповідно до умов Тарифних планів.
 
5.2.2. Забороняється використання Продуктів із порушенням умов Тарифних планів. Зокрема, забороняється перевищення максимальної дозволеної кількості Кінцевих користувачів будь-якими штучними способами.

 
5.3. Можливість використання доступу до Продуктів, надана Клієнту за Угодою, не підлягає поступці або передачі третій особі, за винятком випадків, описаних у розділі 17.
 
5.4. Вказані в цьому розділі умови надання Продуктів надаються виключно для використання в Строках, обсягах та на умовах, передбачених цією Угодою та Тарифним планом на відповідні Продукти.
 
5.5. Щоб уникнути сумнівів, Клієнтові суворо заборонено:
 

5.5.1. Модифікувати, адаптувати та змінювати будь-яким іншим способом Продукти та (або) їх компоненти, а також інформацію та супутні матеріали, отримані від Постачальника в рамках цієї Угоди;
 
5.5.2. Розкривати технологію, емулювати, створювати нові версії, змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати, а також робити інші дії з Продуктами, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, що використовуються в них;
 
5.5.3. Втручатися, проводити реверс-інжиніринг чи злом служб, обхід будь-яких заходів безпеки чи автентифікації або намагатися отримати несанкціонований доступ до служб, пов'язаних систем, мереж та/або даних;
 
5.5.4. Змінювати, вимикати чи порушувати цілісність, чи продуктивність послуг, чи пов'язаних систем, мереж чи даних;
 
5.5.5. Намагатися розшифровувати будь-які передачі даних від/до серверів, на яких розміщені або запущені Продукти;
 
5.5.6. Здійснювати спроби перевантажити обчислювальну інфраструктуру Платформи, створюючи невиправдано велике навантаження на системи, що споживають надзвичайні ресурси (ЦП, пам'ять, дисковий простір, пропускна спроможність мережі тощо);
 
5.5.7. Використовувати Продукти з порушенням умов Тарифного плану, у тому числі копіювати, надавати, розкривати або іншим способом робити Продукти доступним третім особам інакше, ніж у рамках використання Продуктів відповідно до умов цієї Угоди;
 
5.5.8. Видаляти або приховувати повідомлення про авторські та інші права, включаючи повідомлення третіх осіб, які були включені в надані Постачальником Продукти або документацію до них.

 
5.6.  Постачальник має право контролювати будь-якими способами виконання обсягів та кількісних параметрів використання Продуктів за умовами Послуг, що надаються.
 
5.7. Постачальник або Продавець не зобов'язанi надавати Клієнту звіти про використання Продуктів.
 
 
 
6. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І БЕЗПЕКА
 
6.1. Постачальник впроваджує та підтримує фізичні, технічні та адміністративні заходи безпеки, призначені для захисту даних Клієнта від несанкціонованого доступу, знищення, використання, модифікації чи розкриття.
 
6.2. Постачальник збирає певні дані та інформацію про Клієнта та його Кінцевих користувачах у зв'язку з використанням Клієнтом та його Кінцевими користувачами Платформи, а також іншим чином у зв'язку з цією Угодою. Постачальник збирає та використовує всі такі дані та інформацію відповідно до Політики конфіденційності, яку Клієнт приймає.
 
6.3. Постачальник постійно покращує свої Продукти. Для цього він використовує методи аналітики, щоб краще зрозуміти, як і в якому вигляді використовуються його Продукти. Методи та типи даних, що збираються, описані в Політиці конфіденційності.
 
 
 
7. УМОВИ ЗАСТОСОВАНІ ДО ВАШИХ ДАНИХ
 
7.1. Клієнт зберігає за собою всі права, права власності та інтереси щодо своїх даних, надісланих у Продукти.
 
7.2. Відповідно до цієї Угоди та виключно тою мірою, в якій це необхідно для надання Продуктів Клієнту, Клієнт надає Постачальнику глобальну обмежену ліцензію на доступ, використання, обробку, копіювання, розповсюдження, виконання, експорт та відображення Інформаційних матеріалів Клієнта у Продуктах.
 
7.3. Виключно тою мірою, в якій переформатування даних в Інформаційних матеріалах Клієнта для відображення у Продуктах є модифікацією або похідною роботою, вищезгадана ліцензія також включає право вносити зміни та похідні роботи.
 
7.4. Використання Клієнтом Продуктів (включаючи використання Кінцевими користувачами) повинно завжди дотримуватись цієї Угоди.

7.4.1. Клієнт заявляє та гарантує, що:

7.4.1.1. Він отримав всі необхідні права та дозволи для відправку всіх своїх даних до Продуктів та надання прав, наданих Постачальнику у цій Угоді.
 
7.4.1.2. Інформаційні матеріали Клієнта, їх відправка та використання, які він дозволяє в цій Угоді, не порушуватимуть:

 • Будь-які закони;
 • Будь-яку сторонню інтелектуальну власність, конфіденційність, гласність або інші права;
 • Будь-які власні чи сторонні політики, чи умови Клієнта, які регулюють його дані.

7.4.2. За винятком явних зобов'язань відповідно до розділу 7, Постачальник та Продавець не несуть жодної відповідальності за Інформаційні матеріали Клієнта.
 
7.4.3. Клієнт несе одноосібну відповідальність за свої Інформаційні матеріали та наслідки їх відправлення та використання з Продуктами.
 
7.4.4. Клієнт зобов'язується не передавати та не використовувати Продукти для збирання будь-якої конфіденційної особистої інформації, якщо її обробка явно не обумовлена як функція застосовуваного Продукту у відповідній документації або додатковій угоді.
 
7.4.5. Незважаючи на будь-які інші положення про протилежне, Постачальник та Продавець не несуть відповідальності відповідно до цієї Угоди за конфіденційну особисту інформацію, надіслану з порушенням вищевикладеного.
 
7.4.6. Клієнт захищатиме, відшкодовуватиме збитки та захищатиме Постачальника чи Продавця (його партнерів, посадових осіб, директорів, агентів та співробітників) від будь-яких претензій, витрат, збитків, зобов'язань та витрат (включаючи розумні гонорари та витрати адвокатів), що виникли внаслідок будь-яких претензій, що виникають або пов'язаних з:

 7.4.6.1. Порушенням Клієнтом п. 3.5 або будь-якими претензіями чи суперечками, поданими його Кінцевими користувачами у зв'язку з використанням ними Продуктів.
 
7.4.6.2. Порушенням Клієнтом (або можливим порушенням) п. 7.4.1. або п. 7.4.4.

 7.5. Постачальник не зобов'язаний контролювати будь-які Інформаційні матеріали, завантажені Клієнтом або його Кінцевими користувачами у Продукти. Проте, якщо Постачальник визнає такі дії необхідними на підставі порушення Клієнтом цієї Угоди або у відповідь на запити на видалення, які Постачальник отримує, він може видалити Інформаційні матеріали Клієнта з Продуктів або припинити доступ до них.
 
7.6. Постачальник докладе розумних зусиль, щоб заздалегідь повідомити Клієнта про видалення та призупинення, коли це практично здійснено, але якщо Постачальник визначить, що дії Клієнта ставлять під загрозу роботу Продуктів, його Кінцевих користувачів чи інших клієнтів Постачальника, він може скористатися правом призупинити доступ або навіть видалити дані Клієнта негайно без попереднього попередження.
 
7.7. Постачальник та Продавець не несуть відповідальності перед Клієнтом за видалення даних Клієнта з Продуктів або зупинення Клієнту доступу до них, як описано в розділі 7.5.
 
 
 
8. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ
 
8.1. За послуги, що надаються за Угодою, за винятком Продуктів, що надаються у безоплатному режимі, Клієнт зобов'язаний сплатити Продавцю вартість Послуг у розмірі, що визначається згідно з чинним Тарифним планом та цією Угодою в залежності від відомостей, зазначених Клієнтом при оформленні Замовлення.
 
8.2. При оформленні на підставі Замовлення рахунку на оплату вартість Послуги вказується у такому рахунку.
 
8.3. У випадку, якщо Клієнт вибрав спосіб оплати «безготівковий банківський переказ»:

 • Мінімальний термін Тарифного плану становить 6 (шість) місяців;
 • Мінімальна сума платежу становить 100 євро в еквіваленті національної валюти.

8.4. Оплата Послуг відповідно до цієї Угоди не включає будь-які податки або мита, що підлягають сплаті щодо Продуктів у юрисдикції, в якій платіж було здійснено або отримано. Тою мірою, в якій такі податки чи мита підлягають сплаті Продавцем, Клієнт повинен сплатити Продавцю суму таких податків чи мит додатково до будь-яких платежів, згідно з умовами до цієї Угоди.
 
8.5. Незважаючи на вищесказане, якщо Клієнт отримав звільнення від відповідних податків або мит на момент стягнення або нарахування таких податків або мит, він може надати Продавцю таку інформацію про звільнення, і Продавець докладе розумних зусиль, щоб надати Клієнту супутні документи, розроблені для того, щоб Клієнт зміг отримати відшкодування чи кредит від відповідного податкового органу, якщо таке повернення чи кредит є доступним.
 
8.6. Якщо інше не зазначено у виставленому Продавцем рахунку, оплата Послуги підлягає сплаті у повному обсязі до надання Послуги.
 
8.7. Клієнт несе відповідальність за доступ до свого Особистого кабінету, щоб визначити, що Продавець отримав платіж та що його Замовлення було опрацьовано. Надання Послуги відповідно до цієї Угоди буде здійснено електронним способом.
 
8.8. Розрахунки за цією Угодою здійснюються шляхом безготівкових банківських переказів на розрахунковий рахунок, зазначений у виставленому рахунку, або з використанням платіжних систем вибраних під час розміщення Замовлення.
 
8.9. Зобов'язання Клієнта з оплати Послуги вважаються виконаними з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок зазначений у виставленому рахунку в установленому розмірі при безготівковому банківському переказі, або надання інформації про вчинений Клієнтом платіж у необхідному розмірі оператором платіжного сервісу, який діє на підставі договору з Продавцем або Постачальником.
 
8.10. Клієнт може припинити дію початкового Замовлення на Продукт відповідно до цієї Угоди, без будь-якої причини, надіславши Продавцю запит про припинення дії не пізніше ніж через тридцять (30) днів після дати Замовлення Продукту.
 
8.11. У випадку, якщо Клієнт скасовує своє початкове Замовлення відповідно до п. 8.10., Продавець поверне Клієнту суму, сплачену за таким Замовленням.
 
8.12. Право на розірвання та відшкодування застосовується лише до початкового Замовлення Продукту і лише в тому випадку, якщо Клієнт скористається своїм правом розірвання протягом зазначеного вище періоду.
 
8.13. У випадку невикористання Клієнтом Продуктів за незалежними від Продавця чи Постачальника обставинами (відсутність необхідності у використанні Продуктів, неможливість використання Продуктів, обумовлена технічними проблемами з обладнанням та послугами зв'язку з боку Клієнта), або при достроковому розірванні Угоди з ініціативи Клієнта:

 • Сума винагороди за надану послугу перераховується виходячи з помісячної оплати за Тарифний план, без урахування будь-яких знижок, які були надані Клієнту на момент оплати Послуги.
 • Витрати, які потерпів Продавець, що пов'язані з наданням цієї Послуги, поверненню не підлягають.
 • Розрахунок суми залишку сплаченої винагороди відбувається виходячи з чистого залишку на день припинення дії Послуги.

8.14. У разі розірвання Угоди внаслідок порушення Клієнтом Угоди сплачена винагорода поверненню не підлягає.
 
8.15. Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати Тарифні плани.
 
8.16. Змінені Тарифні плани починають діяти з дати, зазначеної у повідомленні від Постачальника через електронну пошту, але не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з моменту відправлення Клієнту такого повідомлення.
 
8.17. Зміна Тарифних планів та сплаченої винагороди не застосовується до вже наданих Послуг.
 
8.18. Постачальник може пропонувати певні Продукти у безоплатному режимі, у тому числі безплатні та демонстраційні Аккаунти.
 
8.19. Положення та умови цієї Угоди, що регулюють Продукти, повністю застосовні до Продуктів, які пропонуються у безоплатному режимі.
 
8.20. Постачальник може змінити або припинити доступ на використання Продуктів, що надаються у безоплатному режимі, у будь-який час та з будь-якої причини на власний розсуд без будь-яких зобов'язань перед Клієнтом.
 
8.21. В максимальній мірі, дозволеній чинним законодавством, Постачальник відмовляється від зобов'язань щодо Продуктів, що надаються у безоплатному режимі, включаючи будь-які зобов'язання щодо підтримки, гарантії та відшкодування збитків.
 
 
 
9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРОДУКТИ
 
9.1. Весь Контент, доступний за допомогою Сервісу, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, відео, бази даних, програмний код, музика, звуки та інші об'єкти, розміщені у Продуктах, є об'єктами виняткових прав Постачальника або третіх осіб.
 
9.2. Продавець надає Клієнту Послугу у межах їх загальних функціональних можливостей та з обмеженим доступом, та Клієнту не передається право власності, незалежно від використання таких термінів, як «купівля» чи «продаж».
 
9.3. Постачальник має та зберігає за собою всі права, титули та інтереси, включаючи всі права інтелектуальної власності щодо всіх своїх технологій, включаючи самі Продукти та Платформу.
 
9.4. Клієнт має можливість відправляти відгуки та зворотний зв'язок Постачальнику у зв'язку з будь-якими його Продуктами або послугами.
 
9.5. Постачальник може вільно використовувати, копіювати, розкривати, ліцензувати, поширювати та використовувати будь-які відгуки чи зворотний зв'язок будь-яким способом без будь-яких зобов'язань, роялті чи обмежень, що ґрунтуються на правах інтелектуальної власності або іншим чином.
 
9.6. Жодний зворотний зв'язок або відгуки не будуть вважатися Конфіденційною інформацією Клієнта, і ніщо в цьому Договорі не обмежує право Постачальника самостійно використовувати, розробляти, оцінювати та продавати Продукти або послуги.
 
 
 
10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
 
10.1. Кожна зі Сторін розуміє та визнає, що Конфіденційна інформація була розроблена або отримана Сторонами шляхом докладання значних зусиль, та, що Конфіденційна інформація — це цінне та унікальне надбання Сторін, що забезпечує їх значну конкурентну перевагу.
 
10.2. Сторони зобов'язуються вживати щодо відомої Конфіденційної інформації заходів з недопущення її розголошення та охорони конфіденційності цієї інформації, зберігати та обробляти таку інформацію відповідно до встановленого кожною із Сторін порядку збереження Конфіденційної інформації.
 
10.3. Незважаючи на будь-які інші положення, інформація не розглядається як Конфіденційна і відповідно Сторона, що одержує, не підпадає під зобов'язання про конфіденційність щодо такої інформації, якщо інформація задовольняє одну з наступних характеристик:
 

 • Інформація представлена Стороні, яка одержує з письмовою вказівкою на те, що вона не є конфіденційною;
 • Інформацію отримано законним шляхом від третьої особи не пов'язаної, наскільки відомо Сторонам, зобов'язаннями щодо конфіденційності щодо такої інформації;
 • Інформація, самостійно отримана однією зі Сторін під час здійснення досліджень, систематичних спостережень чи іншої діяльності;
 • Інформація та матеріали, випущені у світ та доступні для загальної інформації, у тому числі опубліковані у пресі та/або розміщені в Інтернеті рекламно-інформаційні матеріали та наукові статті;
 • Інформація, яка є або стає публічно відомою внаслідок неправильної, недбалої чи навмисної дії Сторони, що розкриває;
 • Інформація незалежно розроблена Стороною, що одержує, за умови, що особа або особи, які її розробили, не мали доступу до конфіденційної або інформації, що є секретом фірми;
 • Інформація є або стає відомою невизначеному колу осіб не з вини Сторін цієї Угоди;
 • Інформація, яка перебуває у власності Сторони (Сторін) і щодо якої немає жодних зобов'язань щодо режиму конфіденційності;
 • Інформація, яка відповідно до чинного законодавства, не може бути комерційною, службовою чи іншою таємницею.

 
10.4. Протягом усього строку дії Угоди сторони зобов'язуються не розголошувати Конфіденційну інформацію, що стала їм відомою, без письмової згоди Сторони, що розкриває.
 
10.5. Сторона, що одержує, зобов'язується надавати доступ до Конфіденційної інформації тільки працівникам, яким такий доступ необхідний у зв'язку з виконанням завдань із забезпечення використання Платформи Стороною, що розкриває.
 
10.6. Сторона, яка одержує належним чином у відповідність до чинного законодавства оформляє доступ своїх працівників до Конфіденційної інформації та створює необхідні умови для дотримання умов цієї Угоди.
 
10.7. Сторони зобов'язуються використовувати Конфіденційну інформацію лише з метою виконання зобов'язань щодо надання та користування послугами Платформи.
 
10.8. Вся Конфіденційна інформація, надана в силу цієї Угоди, включаючи її копії, повинна бути знищена впродовж 180 (ста вісімдесяти) днів з дня видалення Стороною, що розкриває свого Акаунта на Платформі.
 
10.9. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності, передбачені цією Угодою, не стосуються випадків надання Конфіденційної інформації у встановлених законодавством випадках на вимогу органів державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування або судів, прокуратури, органів попереднього слідства, органів дізнання. При цьому Сторона, що одержує, повинна негайно сповістити Сторону, що розкриває про отримання такої вимоги та про необхідність розкриття Конфіденційної інформації, якщо це не суперечить чинному законодавству країни, в якій зареєстрована Розкривальна сторона.
 
 
 
11. СТРОК ДІЇ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
 
11.1. Ця Угода набирає чинності з дати набрання чинності та закінчується в день закінчення або припинення всіх умов Тарифного плану.
 
11.2. Будь-яка зі сторін може припинити дія цієї Угоди (включаючи всі пов'язані Замовлення), якщо інша сторона:
 

 • Не усуне будь-яке суттєве порушення цієї Угоди протягом шістдесяти (60) днів після повідомлення;

 • Припиняє діяльність без правонаступника;

 • Добивається захисту у разі банкрутства, конкурсного виробництва, довірчого управління, домовленості з кредиторами, складання чи порівняльного виробництва, або якщо таке провадження порушено проти цієї сторони (і не припинено протягом шістдесяти (60) днів після цього).

 

11.3. Клієнт може припинити використання Продуктів та припинити дію цієї Угоди (включаючи всі Замовлення) у будь-який час з будь-якої причини, надіславши Продавцю письмове повідомлення, але якщо Клієнт не скористається своїм правом на дострокове припинення відповідно до п. 8.10., при будь-якому такому розірванні:
 

 • Клієнт матиме право на відшкодування вартості оплаченої Послуги відповідно до п.8.13.;

 • Якщо Клієнт ще не сплатив Продавцю усі застосовні винагороди за поточний строк підписки або період пов'язаних послуг (залежно від обставин), будь-які неоплачені Послуги підлягають негайній оплаті.

 
11.4. Після закінчення або припинення дії цієї Угоди Клієнт повинен припинити використання всіх Продуктів та видалити (або, за запитом Постачальника, повернути) всю Конфіденційну інформацію або інші матеріали, що знаходяться у його розпорядженні, у тому числі у будь-яких сторонніх системах, що працюють від імені Клієнта. Клієнт повинен мати можливість підтвердження такого видалення на запит Постачальника або Продавця.
 
11.5. Клієнт не матиме доступу до його даних (і Постачальник може видалити всі дані Клієнта, якщо це не заборонено законом) після закінчення або припинення дії цієї Угоди (або відповідного Строку підписки), тому Клієнт повинен обов'язково експортувати свої дані, використовуючи функціональність Продуктів протягом відповідного Строку підписки.
 
11.6. Якщо Клієнт припинить дія цієї Угоди відповідно до п.11.2., Продавець поверне будь-які передплачені збори, що покривають частину поточного Строку підписки, що залишилася, після дати набрання чинності припинення дії Угоди.
 
11.7. Якщо Постачальник припиняє дію цієї Угоди відповідно до п.11.2., Клієнт зобов'язаний сплатити Продавцю будь-які несплачені збори, що покривають залишкову частину поточного Строк підписки після дати набрання чинності припинення дії Угоди.
 
11.8. Припинення дії цієї Угоди в жодному разі не звільняє Клієнта від його зобов'язання щодо сплати будь-яких зборів, що підлягають оплаті Постачальнику за період до дати набрання чинності розірвання.
 
 
 
12. ГАРАНТІЇ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 
12.1. Клієнт у повній мірі усвідомлює та приймає, що гарантії щодо можливості використання Продуктів у межах, встановлених чинною редакцією Обов'язкових документів, надаються виключно Постачальником.
 
12.2. Оскільки Продукти знаходяться на стадії постійної зміни та оновлення, форма та характер Продуктів та/або їх функціональних можливостей можуть час від часу змінюватись без попереднього повідомлення Клієнта. Постачальник не зобов'язаний повідомляти Клієнта про всі зміни Продуктів. Постачальник може повідомляти Клієнта про зміни Продуктів на власний розсуд.
 
12.3. Постачальник не гарантує, що кожен Продукт буде відповідати всім вимогам Клієнта, що Продукти функціонуватимуть у будь-якій комбінації, вибраній для використання, відмінної від рекомендованої Постачальником або разом з різними продуктами третіх осіб, що функціонування кожного Продукту буде безперебійним, що у Продуктах відсутні помилки та вразливості, або що всі помилки та вразливості у продуктах будуть своєчасно виправлені чи усунуті.
 
12.4. Постачальник докладатиме комерційно розумних та безплатних для Клієнта зусиль з виправлення виявлених невідповідностей чи помилок.
 
12.5. Якщо Постачальник вважатиме виправлення неможливими, будь-яка зі сторін може припинити дію відповідного Строку підписки. У цьому випадку Клієнт отримає відшкодування вартості Послуги, оплаченої ним за доступ до використання Платформи протягом припиненої частини поточного Строку підписки.
 
12.6. Постачальник гарантує, що він докладає комерційно розумних зусиль для запобігання впровадженню вірусів, троянських коней або аналогічних шкідливих матеріалів у Продукти, але не несе відповідальності за шкідливі матеріали, надіслані Клієнтом або Кінцевими користувачами.
 
12.7. Гарантія використання не застосовується:
 

 • Якщо Клієнт не висуне претензію протягом 30 (тридцяти) днів з дати, коли він вперше помітив невідповідність;

 • Якщо невідповідність була спричинена неправильним використанням, несанкціонованими модифікаціями сторонніх Продуктів, програмного забезпечення, послуг чи обладнання;

 • Для Продуктів, які використовують безоплатний режим роботи.

 
12.8. ЗА ВИНЯТКОМ ЯВНО ПРЕДСТАВЛЕНИХ ГАРАНТІЙ У ДАНОМУ РОЗДІЛІ ПОСТАЧАЛЬНИК ЗАЯВЛЯЄ, ЩО ВСІ ПРОДУКТИ, ПІДТРИМКА І ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», І ПОСТАЧАЛЬНИК ЯВНО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ І ЗАЯВ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ ЦІЛІ, ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АБО КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ ЯВНО АБО НЕЯВНО.
 
12.9. БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ЯВНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗА СПРАВЖНЄЮ УГОДАЮ, ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ КЛІЄНТОМ ПРОДУКТІВ БУДЕ БЕЗПЕРЕБІЙНИМ АБО БЕЗ ПОМИЛОК.
 
12.10. КЛІЄНТ РОЗУМІЄ І ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ОБОВ'ЯЗКОВО ВКЛЮЧАЄ ПЕРЕДАЧУ ЙОГО ДАНИХ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖІ, ЯКИМИ ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ ВОЛОДІЄ, І НЕ КОНТРОЛЮЄ, І ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВТРАТУ, ЗМІНУ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ КЛІЄНТА, ПЕРЕХОПЛЕНИХ АБО ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ТАКИХ МЕРЕЖАХ. ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАТРИМКИ, ПЕРЕРВИ, ВІДМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ АБО ІНШІ ПРОБЛЕМИ, ПРИСУТНІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНТЕРНЕТУ І ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ПОЗА ЙОГО РОЗУМНИМ КОНТРОЛЕМ.
 
12.11. ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ МОЖЕ ГАРАНТУВАТИ, ЩО ЙОГО ПРОЦЕДУРИ БЕЗПЕКИ БУДУТЬ БЕЗПОМИЛКОВИМИ, ЩО ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ КЛІЄНТА ЗАВЖДИ БУДЕ БЕЗПЕЧНОЮ АБО ЩО НЕСАНКЦІОНОВАНІ ТРЕТІ СТОРОНИ НІКОЛИ НЕ ЗМОЖУТЬ ОБІЙТИ БЕЗПЕКИ, ЯКІ ВПРОВАДЖУЄ ПОСТАЧАЛЬНИК.
 
12.12.  БУДЬ-ЯКА ІНФОРМАЦІЯ ТА/АБО МАТЕРІАЛИ (У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ ІНСТРУКЦІЇ ТА ПОСІБНИКИ ДО ДІЇ ТОЩО), ДОСТУП ДО ЯКИХ КЛІЄНТ ОТРИМУЄ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТІВ, ВІН ВИКОРИСТОВУЄ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РИЗИК ТА САМОСТІЙНО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЗНАЧЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА/АБО МАТЕРІАЛІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ВТРАТУ АБО ШКОДУ, ЯКУ ЦЕ МОЖЕ ЗАПОДІЯТИ ЙОМУ АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ.
 
12.13. ПОСТАЧАЛЬНИК ТА ПРОДАВЕЦЬ НІЯК НЕ ПОВ'ЯЗАНI З КОНТЕНТОМ ТА ІНФОРМАЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ, НАДАНИМИ КІНЦЕВИМИ КОРИСТУВАЧАМИ В СЕРВІСІ, І НЕ ТА НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПЕРЕВІРКУ ЗМІСТУ, СПРАВЖНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ТАКОГО КОНТЕНТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ АБО ЇХ КОМПОНЕНТІВ, А ТАКОЖ ЇХ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЗАСТОСОВНОГО ПРАВА, ТА НАЯВНОСТІ У КІНЦЕВИХ КОРИСТУВАЧІВ НЕОБХІДНОГО ОБСЯГУ ПРАВ НА ЇХ ПОШИРЕННЯ ТА/АБО ВИКОРИСТАННЯ. ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ ТАКОГО КОНТЕНТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ЗАСТОСОВНОГО ПРАВА НЕСЕ ОСОБА, ЯКА СТВОРИЛА КОНТЕНТ ТА/АБО ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА/АБО ДОДАЄ ЇХ У ПРОДУКТИ.
 
12.14. ПРОДАВЕЦЬ І ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ НЕСУТЬ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЩО ВИНИКАЄ АБО ПОВ'ЯЗАНА З ЦІЄЮ УГОДОЮ ЗА БУДЬ-ЯКУ НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ, ВТРАТУ АБО НЕТОЧНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, А ТАКОЖ ЗА ВТРАЧЕНУ ВИГОДУ, ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ, ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, НАВІТЬ ЗА НАЯВНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ ЗАЗДАЛЕГІДЬ.
 
12.15. ПРОДАВЕЦЬ І ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА СПОСОБИ, ЦІЛІ І ТАКОЖ МОЖЛИВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ КЛІЄНТОМ.
 
12.16. НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЩО-НЕБУДЬ, ЩО СУПЕРЕЧИТЬ У ЦІЙ УГОДІ, КЛІЄНТ НЕ МАЄ ПРАВО НА ВІДШКОДУВАННЯ УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ АБО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ВИТРАТ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ: НЕПРЯМИМИ, НЕПЕРЕДБАЧУВАНИМИ, ОСОБЛИВИМИ АБО СУПУТНІМИ ЗБИТКАМИ, ЯКІ Є РЕЗУЛЬТАТОМ БУДЬ-ЯКОГО ПОРУШЕННЯ АБО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ.
 
12.17. У БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ І ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗГІДНО ЦІЄЇ УГОДИ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ РОЗМІРУ ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ, ВИПЛАЧЕНОЇ КЛІЄНТОМ У ЗВ'ЯЗКУ НАДАННЯМ ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПРОДУКТІВ, З ЯКИМ ПОВ'ЯЗАНА ПОДІЯ, ЯКА Є ПІДСТАВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
 
 
 

13. ОБМЕЖЕННЯ

13.1. Заборонено використання Продуктів для:

13.1.1. Розповсюдження заборонених або обмежених в обігу товарів, включаючи моделі зброї, контрафактних матеріалів тощо;

13.1.2. Поширення матеріалів порнографічного характеру, а також пов'язаних з пропагандою порнографії та дитячої еротики, рекламою інтимних послуг;

13.1.3. Розповсюдження будь-якої іншої забороненої інформації, включаючи матеріали екстремістського характеру, а також спрямованих на утиск прав і свобод людини за ознаками расової та національної приналежності, віросповідання, мови та статі, що підбурюють до скоєння насильницьких дій щодо людини, або до нелюдського поводження з тваринами, що закликають до вчинення інших протиправних дій, у тому числі що роз'яснюють порядок виготовлення та застосування зброї, наркотичних засобів та їх прекурсорів тощо;

13.1.4. Поширення неправдивої інформації, що ганьбить честь та гідність, або ділову репутацію третіх осіб;

13.1.5. Вчинення інших протиправних дій, включаючи отримання несанкціонованого доступу до Конфіденційної інформації, її поширення, неправомірний доступ до комп'ютерної інформації, використання та розповсюдження шкідливих комп'ютерних програм, порушення правил експлуатації засобів зберігання, обробки або передачі комп'ютерної інформації та інформаційно-телекомунікаційних мереж, організації азартних ігор, проведення лотерей та інших заохочуючих заходів з порушенням чинного законодавства;

13.1.6. Заборонено автоматичну та ручну розсилку спаму та небажаних повідомлень через будь-які канали зв'язку. Загалом повідомлення слід надсилати електронною поштою, через месенджери та інші канали зв'язку лише тим одержувачам, які погодилися їх отримувати.

13.2. Клієнту та його Кінцевим користувачам забороняється використовувати у будь-якій формі образи чи нецензурну лексику у спілкуванні з представниками служби підтримки Платформи.

13.3. Клієнту та його Кінцевим користувачам заборонено діяти від імені Платформи або використовувати в комунікаціях формулювання, які можуть сприйматися як від Платформи. Це включає заборону використовувати посилання на Сайти Платформи або адреси електронної пошти на Домені облікового запису Клієнта або Сайті Платформи в розсилках, промо-матеріалах та інших типах контенту, яке може призвести до того, що отримувач повідомлення сприйме його як вихідне від Платформи.

13.4. У разі виявлення порушення прав Клієнта та/або інтересів у зв'язку з роботою Платформи, йому слід повідомити про це Постачальника. Для цього необхідно надіслати Постачальнику письмове повідомлення з докладним викладом обставин порушення його прав та/або інтересів.

13.5. Заборонено реєстрацію з використанням сервісів тимчасового надання адреси електронної пошти.

13.6. Клієнт та всі його Кінцеві користувачі несуть виключну відповідальність за будь-яке порушення зобов'язань, встановлених цією Угодою та/або застосовним правом, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки чи збитки, які може зазнати Постачальник, Продавець та інші треті особи).

13.7. У разі виникнення будь-яких претензій третіх осіб щодо порушення Клієнтом будь-яких майнових та/або особистих немайнових прав третіх осіб, а також встановлених законодавством заборон або обмежень Клієнт зобов'язаний на вимогу Постачальника пройти офіційну ідентифікацію, надавши Постачальнику нотаріально завірене зобов'язання врегулювати претензії, що виникли своїми силами та своїм коштом із зазначенням даних, що дозволяють його ідентифікувати.

13.8. У разі порушення умов цієї Угоди та/або вимог законодавства, Постачальник залишає за собою право заблокувати доступ до Платформи або іншим чином обмежити (припинити) надання Послуг Клієнту з використанням Платформи.

13.9. У разі залучення Постачальника або Продавця до відповідальності або накладення на них стягнення у зв'язку з допущеними Клієнтом порушеннями прав та/або інтересів третіх осіб, а також встановленими законодавством заборонами або обмеженнями, Клієнт зобов'язаний у повному обсязі відшкодувати їх збитки.

13.10. Постачальник та/або Продавець усуваються від будь-якої відповідальності у зв'язку з допущеними порушеннями Клієнтом, а також заподіянням шкоди або збитків за зазначених вище обставин.


 
 
14. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
 
14.1. У випадку будь-яких розбіжностей або претензій, що виникають з цієї Угоди або пов'язаних з нею, сторони будуть консультуватися та вести переговори одна з одною та, визнаючи свої взаємні інтереси, намагатимуться досягти рішення, задовольного для обох сторін.
 
14.2. Якщо Сторони не досягають врегулювання протягом стодвадцяти (120) днів, будь-яка зі сторін може домагатися судового захисту відповідно до п. 14.10. та п. 14.11. цієї Угоди.
 
14.3. Усі переговори відповідно до цього розділу будуть конфіденційними та розглядатимуться як переговори про компроміс та врегулювання з метою всіх правил та кодексів доказів застосовного законодавства та юрисдикцій.
 
14.4. Сторони виражають згоду на розгляд всіх та будь-яких суперечок, розбіжностей чи рекламацій, що виникають на підставі цих умов або у зв'язку з ними, або у зв'язку з будь-якими послугами, які Клієнт отримує від Продавця або Постачальника, включаючи будь-які спори між Клієнтом та співробітниками Продавця або Постачальника тільки в арбітражному суді, на індивідуальній основі або в мировому суді.
 
14.5. Погоджуючись дотримуватися цих умов, Сторони розуміють і визнають, що звернення до арбітражного або мирового суду буде єдиним і виключним варіантом розгляду будь-яких суперечок, що виникають між Сторонами. Погоджуючись дотримуватися цих умов, Сторони також розуміють і визнають, що відмовляються від права подавати позови до судових органів або вимагати розгляду суперечок судом присяжних (виключаючи предмети суперечки, які можуть бути подані на розгляд у мирові суди), а також Сторони відмовляються від права подавати будь-які колективні або інші групові позови.
 
14.6. Хоча процедури арбітражного розгляду можуть відрізнятися від процедур судового провадження, арбітр може присудити Сторонам в індивідуальному порядку ті самі збитки та відшкодування, що й суд, при цьому рішення, винесене арбітром, може набрати чинності та бути виконане будь-яким судовим органом, у правовому підпорядкуванні якого знаходиться таке рішення.
 
14.7. Сторони визнають і розуміють, що за відсутності цього обов'язкового умову вони мали б право на подачу судових позовів та розгляд суперечок судом присяжних. Вони також визнають і розуміють, що в певних ситуаціях вартість арбітражного розгляду може перевищити вартість судового провадження, і права на розгляд доказів під час арбітражного розгляду можуть бути менш широкими, ніж при судовому провадженні.
 
14.8. З метою розв'язання технічних питань, при визначенні вини у вчиненні неправомірних дій при використанні Продуктів, сторони мають право самостійно залучати компетентні організації як експертів.
 
14.9. При розгляді суперечок сторони мають право надавати як докази роздруківку електронних листів (email), із збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовками). Якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа підтверджується незалежними експертами або Інтернет-Сервіс-Провайдером, за допомогою якого було надіслано відповідний електронний лист.
 
14.10. Угода, її укладення та виконання регулюється чинним законодавством країни Постачальника. Всі питання, не врегульовані Угодою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права країни Постачальника.
 
14.11. Спори за Угодою вирішуються у попередньому претензійному порядку. У випадку недосягнення сторонами згоди, спори підлягають розгляду у компетентному суді за місцем знаходження Постачальника. До розгляду Постачальником приймаються лише ті претензії стосовно виконання Угоди, які заявлені Клієнтом у письмовій формі та з дотриманням термінів, встановлених Угодою чи застосовним законодавством. Термін розгляду претензій складає не більше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту їх отримання іншою стороною.
 
14.12. Сторони беззаперечно погоджуються з тим, що будь-які судові позови чи судові розгляди, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, мають бути порушені виключно в рамках судового процесу та інших застосовних процесуальних правил державного або федерального суду країни Постачальника.
 
 
 
15. ПОВІДОМЛЕННЯ
 
15.1. Технічні, організаційні та комерційні умови використання Платформи можуть доводитися до відома Клієнта шляхом окремого розміщення у Продуктах або шляхом надсилання електронних повідомлень на адресу електронної пошти, вказаної під час реєстрації Акаунта.
 
15.2. Постачальник має право використовувати відправку повідомлень по каналах інформації, вказаних Користувачем, в рамках інформаційного обслуговування для інформування Клієнта про зміни та нові можливості Продуктів та/або про зміни Угоди або документів, зазначених у ній, а також у зв'язку з оформленням Замовлень, укладенням та виконанням договорів, або проведенням маркетингових акцій, зокрема, в рекламних цілях.
 
 
 
16. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
 
16.1. Сторона звільняється від відповідальності за неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою, якщо доведе, що їх належне виконання стало неможливим через обставини непереборної сили, тобто надзвичайних та непереборних при даних умовах обставин. До зазначених обставин, зокрема, відносяться: страйки, не викликані діями сторони, повені, пожежі, землетруси та інші природні катастрофи, військові дії, дії державних органів та органів місцевого самоврядування, а також інші аналогічні обставини.
 
16.2. У випадку, якщо одна зі сторін постраждає від обставин непереборної сили, вона повинна протягом 10 (десяти) днів з моменту виникнення таких обставин непереборної сили повідомити про це іншу сторону у письмовій формі. Письмове повідомлення повинно містити опис надзвичайної ситуації та оцінку наслідків, а також пояснення, як ця подія може вплинути на виконання стороною своїх зобов'язань за Угодою і коли стане можливим виконати ці зобов'язання.
 
16.3. При наявності обставин непереборної сили, які заважають виконанню зобов'язання, термін виконання такого зобов'язання пропорційно продовжується на період до припинення таких обставин, якщо інше не передбачено цією Угодою.
 
16.4. У випадку, якщо дія обставин непереборної сили триває протягом 2 (двох) місяців, або якщо на момент виникнення обставин непереборної сили є підстави вважати, що вони будуть тривати не менше 2 (двох) місяців, сторони зобов'язуються у найкоротші терміни вступити в переговори з метою розробки та реалізації інших способів виконання або відповідної зміни Угоди.
 
16.5. Сторона, для якої утворилася неможливість виконання зобов'язань, внаслідок обставин непереборної сили, не має права посилатися на ці обставини у разі несвоєчасного повідомлення іншої сторони про їх настання.
 
16.6. Звільнення зобов'язаної сторони від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання якого-небудь невиконуваного зобов'язання за цією Угодою не призводить до звільнення цієї сторони від відповідальності за виконання інших її зобов'язань, які не визнані сторонами невиконуваними за цією Угодою.
 
 
 
17. ПЕРЕДАЧА ПРАВ
 
17.1. Клієнт не може передавати чи передавати зобов'язання за цією Угодою без попередньої письмової згоди Постачальника.
 
17.2. Як виняток із вищевикладеного, Клієнт може передати свої зобов'язання за цією Угодою повністю (включаючи всі Замовлення) своєму правонаступнику в результаті злиття, придбання або продажу всіх або майже всіх його активів чи голосуючих цінних паперів, за умови, що Клієнт надасть Постачальнику невідкладне письмове повідомлення про передачу, і правонаступник письмово погоджується взяти на себе всі зобов'язання Клієнта відповідно до цієї Угоди.
 
17.3. Будь-яка спроба Клієнта передати чи призначити зобов'язання за цією Угодою, за винятком випадків, які прямо дозволені вище, буде вважатися недійсною.
 
17.4. Продавець або Постачальник може може передати свої права та зобов'язання відповідно до цієї Угоди (повністю або частково) без згоди Клієнта. Постачальник також може дозволити своїм авторизованим дилерам та партнерам використовувати його права або виконувати його зобов'язання відповідно до цієї Угоди, у цьому випадку Постачальник буде нести відповідальність за дотримання ними умов цієї Угоди.
 
17.5. Враховуючи вищевикладене, ця Угода буде діяти й щодо правонаступників сторін.
 
 
 
18. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ
 
18.1. У взаємовідносинах між Продавцем, Постачальником та Клієнтом можуть використовуватись електронні документи, засвідчені Простим електронним підписом.
 
18.2. За згодою сторін електронні документи, підписані Простим електронним підписом, визнаються рівнозначними документами на паперових носіях, підписаними власноручним підписом.
 
18.3. Постачальник визначає Користувача, якому відповідає Простий електронний підпис, за логіном та паролем, які використовує Користувач, вказаними при реєстрації/або авторизації у Продукті, у разі здійснення будь-яких дій щодо використання Продукту та заснованого на ньому Сервісу, або за адресою електронної пошти, що використовується Користувачем, у випадку надходження Постачальнику повідомлень з такої адреси.
 
18.4. Будь-які дії, вчинені з використанням Простого електронного підпису певного Користувача, вважаються вчиненими таким Користувачем.
 
18.5. Користувач зобов'язується дотримуватися конфіденційності ключа електронного підпису. Зокрема, Користувач не має права передавати свої логін та пароль або надавати доступ до своєї електронної пошти третім особам, та несе повну відповідальність за їх збереження та індивідуальне використання, самостійно обираючи спосіб їх зберігання та обмеження до них доступу.
 
18.6. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю, їх втрати або розкриття третім особам Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Постачальника шляхом надсилання електронного листа із зазначеної під час використання Сервісу адреси електронної пошти.
 
18.7. У разі втрати або несанкціонованого доступу до електронної пошти, адреса якої вказана при використанні Платформи, Користувач зобов'язаний негайно замінити таку адресу на нову та повідомити Постачальника про цей факт шляхом надсилання електронного листа з нової адреси електронної пошти.
 
 
 
19. ІНШІ УМОВИ
 
19.1. Ця Угода є повною угодою між Клієнтом та Продавцем стосовно Продуктів і замінює всі попередні чи одночасні усні або письмові повідомлення, пропозиції та заяви між ними щодо Продуктів.
 
19.2. Жодні положення про замовлення на поставку або іншу ділову форму, що використовується Клієнтом, не замінюють або не доповнюють положень та умов цієї Угоди, і будь-який такий документ, що стосується цієї Угоди, призначений лише для адміністративних цілей і не матиме юридичної сили.
 
19.3. Жодне невиконання або затримка потерпілою стороною цієї Угоди у здійсненні будь-яких прав, повноважень або привілеїв, передбачених цією Угодою, не буде виступати як відмова від них, і жодне або часткове їх здійснення не буде заважати будь-якому іншому або подальшому їх здійсненню чи здійсненню будь-яких прав, повноважень або привілеїв за законом або справедливістю.
 
19.4. Постачальник може час від часу змінювати умови цієї Угоди, повідомляючи Клієнта відповідно до Розділу 15 або публікуючи текст зміненої Угоди на своїх Сайтах. Разом із повідомленням буде вказана дата набуття чинності змін.
 
19.5. Будь-які правки або модифікації до цієї Угоди, укладені в письмовій формі, мають бути виконані у вигляді додаткової письмової угоди та підписані Продавцем та Клієнтом.
 
19.6. Якщо яке-небудь положення цієї Угоди буде визнано недійсним, не маючим виконавчої сили або незаконним, інші положення будуть продовжувати діяти в повному обсязі.